سایت گردشگری و تجاری شهرستان آستارا

برای نمایش تبلیغات خود در سایت گردشگری و تجاری آستارا، با شماره ی 09116042898 تماس بگیرید.

مهمانپذیر آستارا

((مهمانپذیر آستارا))
furnished room & suits

آدرس:آستارا،خیابان شهید حاجی عباسی،جنب
بازار نور،پلاک14


no.14_haji abbasi st.astara_iran


* نزدیک به کلیه پاساژهای شهر*

تلفن:01825214347

 

فاکس:01825216323

بمدیریت:صالح امیری