سایت گردشگری و تجاری شهرستان آستارا

برای نمایش تبلیغات خود در سایت گردشگری و تجاری آستارا، با شماره ی 09116042898 تماس بگیرید.

کتابخانه های آستارا

كتابخانه هاي آستارا

 

 

 

كتابخانه شماره 1

 

آدرس:آستارا،روبروي گمرك،داخل باغ ملي

 

تلفن:0182217570

 

 

 

كتابخانه شماره 2

 

آدرس:آستارا،خيابان شهيد رستميان،پشت اداره آب و فاضلاب

 

تلفن:01825263056

 

 

 

كتابخانه عمومي ويرموني

 

آدرس:آستارا،ويرموني،بعد از پل

 

تلفن:01825322768

 

 

 

كتابخانه عمومي لوندويل

 

آدرس:آستارا،لوندويل،خيابان آبشار،كوچه بوستان نهم

 

تلفن:01825541100

 

 

 

نام:قاسم

نام خانوادگي:خسروي لوحه سر

متولد:ماسال

سمت:رئيس كتابخانه هاي عمومي شهرستان آستارا

مدت خدمت 18 سال

مدت خدمت در آستارا 13 سال

رشته تحصيلي:ليسانس مديريت دولتي